Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω διαγράμματα, την αφίσα και τις φωτογραφίες,να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας για τις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου:
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ce91ce9dcea4ce91ce9dcea4.jpgce9ace95ce9dcea4cea1ce99ce9ace95cea35fce94cea5ce9dce91ce9cce95ce99cea3.jpg
Γερμανική αφίσα (1917) Η πόλη Βερντέν της Γαλλίας (1916)
ce93ce95cea1ce9cce91ce9dce99ce9ace975fce91cea6ce99cea3ce91.jpgce975fcea0ce9fce9bce975fce92ce95cea1ce9dcea4ce95ce9d.jpg